Cách đặt hàng

Cách 1 – Qua Website

Cách 2 – Qua các kênh nhắn tin, gọi thoại bên dưới